Vertrouwenspersoon

Ergo-enzo in de persoon van Godelein Wegter is beschikbaar als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit in organisaties in het onderwijs en de gezondheidszorg. Zij is geregistreerd en gecertificeerd lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Werknemers hebben het recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet. Nederlandse werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie en geweld op de werkvloer. Een adequate aanpak van deze PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) is een preventief middel om ziekteverzuim te voorkomen.

 Werkwijze
Vaak wordt door een organisatie een externe vertrouwenspersoon gevraagd om aan deze onderwerpen aandacht te geven/schenken. Ergo-enzo kan deze rol in uw organisatie vervullen; het management adviseren bij het opstellen en implementeren van het beleid rondom omgangsvormen en integriteit en uw organisatie bijstaan bij de opvang en begeleiding van werknemers. Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.

Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie. De vertrouwenspersoon Integriteit ondersteunt medewerkers met integriteitkwesties, is een klankbord waar medewerkers advies kunnen inwinnen over integriteitvraagstukken, geeft advies hoe om te gaan met bepaalde ethische- of integriteitkwesties en leidt meldingen indien nodig door aan het bevoegd gezag.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit zorgt er voor dat misstanden intern gemeld en opgelost worden en voorkomt dat een medewerker extern de klok luidt. Bovendien zorgt het voor een goede bescherming van de melder (klokkenluider).

De vertrouwenspersoon is geen woordvoerder van de organisatie, doet niet aan waarheidsvinding, neemt het probleem niet over en doet geen onderzoek. Zij is ook geen klokkenluider, geen loopbaancoach of mediator en geen juridisch adviseur.
Naar al deze disciplines en organisaties heeft de vertrouwenspersoon een doorverwijsfunctie.

Meer info
Logo LVV_Gecert.Vertrouwenspersoon_2020_[DEF]

 

 

 

 

 

 

 

www.lvvv.nl

vertrouwenspersoon
www.vertrouwensmensen.nl

Vraag meer informatie aan    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Uw bericht