Quickscan hulpmiddelen

Uw medewerkers kunnen alleen goed en veilig zorg verlenen, als ze over de juiste hulpmiddelen beschikken.
Twijfelt u over de efficiency van uw hulpmiddelenvoorraad?
Staat u op het punt nieuwe hulpmiddelen aan te schaffen? Is een aantal aan vervanging toe?
Worden hulpmiddelen goed en bij de juiste cliëntencategorie gebruikt?
Onze Quickscan hulpmiddelen geeft snel en objectief antwoord.

Objectieve graadmeter
Uw organisatie heeft waarschijnlijk veel verschillende hulpmiddelen in huis. Of dit de juiste zijn, hangt natuurlijk af van uw huidige populatie cliënten. De Quickscan hulpmiddelen is een objectieve graadmeter waarmee u kunt nagaan:

 • of uw hulpmiddelen efficiënt benut worden
 • of uw hulpmiddelen aansluiten bij de vraag van uw cliënten
 • of de hulpmiddelen op de juiste plekken in de organisatie staan
 • welke eventuele investeringen voor u de meest efficiënte zijn
 • of uw medewerkers training nodig hebben in het veilig werken met hulpmiddelen.

De Quickscan hulpmiddelen brengt alle cliënt gerelateerde handelingen in beeld, dus alle transfers en de lichamelijke verzorging. Hierbij kijken we naar de zorgzwaarte (mobiliteitsklasse), de manier waarop ze worden uitgevoerd en de frequentie.

Werkwijze

 • De Quickscan start met een intake, waarin we samen met u het doel en de werkwijze doorspreken en afspraken maken.
 • Hierna volgt een werkplek-observatiedag, waarbij een deskundige van ergo-enzo op verschillende afdelingen meekijkt met verzorgende handelingen.
 • Ondertussen houden medewerkers een korte periode (meestal 24 uur) bij hoe transfers worden uitgevoerd. Dit gebeurt via een heel eenvoudig turfformulier en kost uw medewerkers nauwelijks tijd en moeite.
 • Daarnaast wordt door een aangewezen medewerker een lijst ingevuld met alle aanwezige hulpmiddelen met vermelding van leeftijd per afdeling.

Binnen twee weken rapport
Vanaf het moment dat alle informatie bij ons binnen is, hebt u binnen twee weken het onderzoeksrapport in huis.
Het geeft u inzicht in:

 • de feiten op de werkvloer ten aanzien van gebruik, staat van onderhoud en locatie van de hulpmiddelen
 • overzicht van vervangingsvraag op termijn
 • advies over (her)indeling hulpmiddelen per afdeling
 • advies ten aanzien van vaardigheidstraining voor uw personeel.

Voor wie?

De Quickscan hulpmiddelen is geschikt voor:

 • Verpleeghuizen tot 150 cliënten, verdeeld over maximaal 6 afd.
 • Verzorgingshuizen tot 200 cliënten, verdeeld over max. 6 afdelingen.

De Quickscan hulpmiddelen kan ook worden toegepast in grotere organisaties, maar vraagt dan uiteraard meer tijd. Wij brengen graag een offerte op maat uit.

Geef u op voor deze quickscan of vraag meer informatie aan  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw bericht