Over ons

Ergo-enzo is specialist in het voorkomen van fysieke en mentale overbelasting op de werkvloer.

Ergo-enzo is in 2007 opgericht door Godelein Wegter (toen onder de naam Wegter Training & Coaching). Zij heeft een paramedische achtergrond en heeft ruimte (werkvloer)ervaring in diverse intra- en extramurale zorginstellingen. Ruim twintig jaar geleden heeft zij zich ontwikkeld tot specialist en adviseur op het gebied van ARBO en preventie van fysieke en psycho- sociale Arbeidsbelasting in met name de zorg sector.

Op dit moment verzorgt ergo-enzo onder meer trainingen aan zorgverleners, opleidingen voor ergocoaches en advies over de verbetering van de werkomstandigheden. Daarnaast is zij geregistreerd en gecertificeerd vertrouwenspersoon voor organisaties.
Ergonomie is meer dan techniek

Als gediplomeerd Mensgericht Coach kent ergo-enzo ook het belang van goede communicatie op de werkvloer. Tussen collega’s onderling, tussen leidinggevende/ergocoach naar zorgverleners, maar vooral ook: als zorgverlener met je patiënt.

Minstens zo belangrijk als de juiste til- en transfertechnieken en -hulpmiddelen is volgens ergo-enzo om op een heldere manier te communiceren met de cliënt. Zo moet je altijd duidelijk maken wat je gaat doen en ook helder zijn over wat je van de patiënt verwacht. Op die manier worden transfers voor alle partijen comfortabeler en verantwoord uitgevoerd.

“Empowerment is iets dat iemand je geeft, zelfleiderschap is wat je doet om het te laten werken”

Prikkelen, uitdagen, vragen stellen en aanzetten tot actie. Vanuit de overtuiging én ervaring dat iedereen zichzelf kan veranderen en in staat is om zélf de briljante oplossingen te hebben. Ergo-enzo helpt je  die oplossing ‘boven water te krijgen’ en tevens je goede voornemens om te zetten in gerichte actie, waar jij je goed bij voelt. Met de nadruk op de oplossing en niet (het ontstaan van) het probleem. Het resultaat is een beter inzicht en meer vertrouwen in je eigen (keuze)mogelijkheden..
Welk traject je ook met ergo-enzo in gaat; Training, Coaching, een Adviestraject  of als extern vertrouwenspersoon, het zal gekenmerkt worden door 2 belangrijke waarden;

Individuele aandacht
Iedereen is uniek, dus de aanpak is per persoon verschillend

en duurzaamheid
Het project houdt niet op bij de laatste sessie of training. Ergo-enzo zal contact met je blijven onderhouden d.m.v. e-mail, sms, telefoon en het afleggen van flitsbezoeken op de werkplek. Een bewezen succesvolle werkwijze, omdat het langetermijneffect van de (zelf voorgenomen) gedragsverandering uit de training of coachtraject aandacht krijgt en zo daadwerkelijk geborgd wordt in je dagelijkse werk.

De ethische gedragscode

Ergo-enzo houdt  zich vrijwillig en volledig aan de ethische gedragscode. Het doel van de Ethische GedragsCode (EGC) is professionaliteit van beroepscoaches en vertrouwenspersonen onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren.