Ergocoach zorg

& Persoonlijke effectiviteit

3 lesdagen + 14 uur zelfstudie (32 uur)

De zorg wordt zwaarder en moet worden uitgevoerd met minder hulpverleners. Aandacht voor werkplezier, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden worden daarom steeds belangrijker. Daarmee kunt u voorkomen dat medewerkers uitvallen door lichamelijke klachten. In deze training leert u uw collega’s te begeleiden bij verantwoord werken. Uniek aan deze training is dat niet alleen ergonomische vakkennis centraal staat, maar ook uw persoonlijke ontwikkeling en manier van communiceren.

De motor achter verantwoord werken
Een ergocoach helpt fysieke belasting op het werk te beperken door medewerkers te stimuleren gezonder en veiliger te werken. U analyseert, geeft advies en instructies aan medewerkers. U bent degene in uw organisatie die het onderwerp ‘fysieke belasting’ op de agenda houdt. Het adviseren, instrueren en motiveren van mensen vraagt veel van uw persoonlijke kwaliteiten. We besteden aandacht aan effectief communiceren, u leert hoe groepsprocessen werken, hoe u Arbobeleid binnen uw team kan begeleiden en hoe u bij het geven van een instructie rekening houdt met verschillende doelgroepen en leerstijlen.

Inhoud van de training

• Uw rol en takenpakket als ergocoach
• De praktijkrichtlijnen en wetgeving m.b.t. fysieke belasting
• Effectief signaleren en adviseren
• Zelfkennis en coaching van anderen
• Planmatige aanpak voor het geven van een instructie
• U wordt zich bewust van de invloed van uw eigen gedrag op collega’s, mantelzorgers en cliënten

Opzet van de training
De training bestaat uit drie lesdagen van elk 6 uur met een interval van 2 tot 3 weken, met een grote verscheidenheid aan werkvormen zoals onderwijsleergesprekken, instructies, vaardigheidstrainingen, zelfstudie, reflectieoefeningen en opdrachten in subgroepen. De training kan gecombineerd worden met diverse andere trainingen. Ook is na afloop individuele coaching mogelijk. De trainingen worden in de eigen organisatie uitgevoerd. Daarbij kunnen we de inhoud van de training toespitsen op uw wensen of situatie.

Aantal deelnemers: min. 6, max. 12venv

Voor wie:
• Zorgmedewerkers die fysieke belasting als aandachtsveld hebben of krijgen
• Fysiotherapeuten
• Ergotherapeuten
• Arbocoördinatoren
• Kwaliteitsfunctionarissen.

Tijdsduur: 3 lesdagen van 6 uur
Totale studielast 32 uur

Geef u op voor deze training of vraag meer informatie aan    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Uw bericht